Ճարտարապետական նախագծում

Ճարտարապետական նախագծում

Մենք շատ մեծ պատասխանատվությամբ ենք վերաբերվում նախագծման ամբողջ ընթացքին, քանի որ արդյունքում ձևավորվում է մի միջավայր, որը մշտապես մասնակից է լինելու այդտեղ  բնակվող, աշխատող, հանգստացող  մարդկանց կյանքին և ազդելու է դրա ներսում ընթացող զարգացումների վրա ։
Ճարտարապետական նախագծման աշխատանքներն ընթանում են մի քանի փուլերով ․

 • Ծանոթություն և տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
  Առաջին հանդիպմանը մենք ներկայացնում ենք մեր աշխատանքի սկզբունքները և պայմանները, ցուցադրում մեր կողմից մշակված ճարտարապետական ​​նախագծի ալբոմի կազմը: Քննարկում ենք ձեր հողատարածքի նախնական տվյալները և հնարավորությունները: Լսում ենք ձեր ցանկությունները կապված դիտարկվող կառույցի ֆունկցիայի, արտաքին տեսքի, ոճի, տարածքների կազմի և մակերեսների մասին, նայում ենք մեր նախագծերը և պարզում, թե ինչն է նրանցում ձեզ դուր գալիս։ Համաձայնության ենք գալիս ժամկետների և բյուջեի վերաբերյալ: Վերոնշյալն ամփոփում ենք և կազմում մանրամասն տեխնիկական առաջադրանք։
 • Էսքիզային առաջարկ
  Տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա մշակում ենք շինության հարկերի հատակագծերը գոտևորման սխեմայով և ներկայացնում ենք սխեմատիկ եռաչափ տեսքեր։ Անցկացվում է քննարկում տրված լուծումների վերաբերյալ և համաձայնեցվում պատվիրատուի հետ։
 • Էսքիզային նախագիծ
  Էսքիզային նախագիծը ներկայացվում է տեղանքի լիազոր մարմնին, որը նախագծի հիման վրա տրամադրում է ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք։
 • Աշխատանքային նախագիծ
  Նախագիծը ներառում է ՝
  – Ճարտարապետական մաս
  – Կոնստրուկտորական մաս
  – Ջրամատակարարման մաս
  – Էլեկտրամատակարարման մաս
  – Բարեկարգման մաս
  – Նախագծային ծավալաթերթ։
  Նախագիծը ներկայացվում է տեղանքի լիազոր մարմնին, որը նախագծի հիման վրա տրամադրում է շինարարության թույլտվություն։
Ինտերիերի նախագծում

Ինտերիերի նախագծում

Ներքին միջավայրը ձևավորվում է այդտեղ բնակվող, աշխատող, հանգստացող մարդկանց կենսակերպից և այդ տարածքի ֆունկցիաներից ելնելով։ Այն բնութագրում և ձևավորում է մարդկանց և նրանց առօրյան։
Ինտերիերի նախագիծը առավել մանրակրկիթ մշակելու համար, մենք այն բաժանել ենք հետևյալ փուլերի․

 • Ծանոթություն և տեխնիկական առաջադրանքի կազմում
  Առաջին հանդիպմանը մենք ներկայացնում ենք մեր աշխատանքի սկզբունքները և պայմանները, ցուցադրում ենք մեր կողմից մշակված ինտերիերի նախագծի ալբոմի կազմը։ Քննարկում ենք ձեր տարածքի նախնական տվյալները և հնարավորությունները։ Լսում ենք ձեր ցանկությունները կապված իներիերի ոճի,  ֆունկցիայի և մակերեսների մասին, նայում ենք մեր նախագծերը և պարզում, թե ինչն է նրանցում ձեզ դուր գալիս։ Համաձայնության ենք գալիս ժամկետների և բյուջեի վերաբերյալ։ Վերոնշյալն ամփոփում ենք և կազմում մանրամասն տեխնիկական առաջադրանք։
 • Տարածքի չափագրություն և տեսալուսնկարահանում
 • Հատակագծային լուծման առաջարկի հաստատում և ոճային լուծումների քննարկում
  Չափագրությունից հետո առաջարկում ենք հատակագծային լուծման մեկ կամ մի քանի տարբերակ։ Քննարկում և ընտրում ենք դրանցից լավագույնը։ Նայում ենք մեր կողմից հավաքագրած ոճային տարբեր լուծումներ և քննարկում դրանք։
 • Էսքիզային առաջարկ
  Մշակում ենք պայմանական որևէ ընդհանուր ոճը բնութագրող գոտու (բնակարաններում և առանձնատներում այն հիմնականում հյուրասենյակն է) ինտերիերը և ներկայացնում եռաչափ պատկերները։ Անցկացնում ենք քննարկում ընդհանուր գաղափարի, ոճի և դետալների շուրջ։ Լուծումները համաձայնեցնում ենք պատվիրատուի հետ։
 • Տարածքի բոլոր գոտիների եռաչափ պատկերավորում
  Հիմք ընդունելով ընհանուր գոտու ինտերիերի ոճն ու լուծումները՝ մշակում ենք մյուս բոլոր գոտիների ինտերիերը և ներկայացնում եռաչափ պատկերները։
 • Աշխատանքային նախագծի մշակում
  Եռաչափ տեսքերի վերջնական համաձայնեցումից հետո մշակում ենք մանրամասն աշխատանքային գծագրերը, որոնք անհրաժեշտ են շինարարություն իրականացնելու համար։ Նախագիծը ներառում է ՝
  – Հատակագծեր (չափագրություն, քանդվող կառուցվող պատերի, կահավորման, հատակների, առաստաղների, լուսավորության հատակագծեր)
  – Պատերի փռվածքներ
  – Հանգույցներ
  – Կահույքի գծագրեր
  – Եռաչափ պատկերներ
  – Ծավալաթերթ։
Հեղինակային վերահսկողություն

Հեղինակային վերահսկողություն

Հեղինակային վերահսկողությունը ներառում է ՝

 • Պարբերական այցելություններ շինհրապարակ, որոնց ժամանակ կատարվում է ընթացքի տեսալուսանկարահանում, չափագրություն, ստուգվում է շինարարության առկա չափերի համապատասխանությունը նախագծային չափերին,  թերացումների հայտնաբերման դեպքում խնդրի մասին տեղեկացվում է պատվիրատուին, առաջարկվում են խնդրի լուծման առավել նպատակահարմար  տարբերակներ
 • Կոնսուլտացիաներ շինարարությունն իրականացնող կազմակերպությունների և մասնագետների հետ
 • Անհրաժեշտության դեպքում նախագծով տրված գծագրերի վերամշակում և ակտուալացում
 • Նյութերի ընտրություն և համադրում։